تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - هنوزز
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 | 07:20 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

هــنوز هم چشمــانم نگــاهت را

نگــاهم لبــانت را

و لبانم لــبانت را نشــانه مــیرود

در طــلب یــک بوسه

هنوز هم زیباست انتــظار آغوشت را کشیدن

حتی زیــباتر از گذشــته