تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - مردت نیستم
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 3 اردیبهشت 1394 | 07:18 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

من یه پسرم!

اگه برات غیرتی نشم

اگه روت حساس نباشم

اگه ته ریش نداشته باشم

اگه باهات مهربون نباشم

اگه بهت اخمای کوچولو نکنم

اگه وقتی شالت رفت عقب نگم اونو بکش جلو

اگه دستتو محکم نگیرم

اگه نگم هرکاری کردی راست بگو تا ببخشمت

اگه سر به سرت نذارم...

اگه قربون صدقت نرم

اگه نگرانت نشم

اگه بهت نگم عروسک من

مردت نیستم...!!!