تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - گرمی تو
در چه روزی نوشته : جمعه 14 آذر 1393 | 09:22 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

تا گرمی آغوش تو  بود

ایمان  نداشتم ، به آغاز فصل سرد . . .