تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - روز وشب
در چه روزی نوشته : جمعه 14 آذر 1393 | 08:20 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

روزهایم را خیابان های شهر می گیرند

شب هایم را ، خواب های تو

“بیولوژی” هم نخوانده باشی ، می فهمی چه مرگم شده است !