تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - نفس مصنوعی
در چه روزی نوشته : شنبه 8 آذر 1393 | 10:21 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

نفس مصنوعی یعنی :

تو نباشی و من به عکست خیره شوم . . .