تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - عاشقتم هنوز
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 15 آبان 1393 | 08:15 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

بعد از گذشت ِاین همه سال عاشقم هنوز

هر چند اگر نمانده مجال عاشقم هنوز

در آرزوی بوسه ای از آن لبم، ببین!

با این همه امید محال عاشقم هنوز . . .