تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - تو فقط برای منی
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 15 آبان 1393 | 09:07 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

راه که میروی ، عقب می مانم

نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم

میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم

میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . .

تو فقط برای منی !