تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - هوای پاییز
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 15 آبان 1393 | 09:02 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

چه حکایت عجیبی است هوای پاییز

تنها را تنها تر می کند و عاشق را عاشق تر

. . .