تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - برایم نماز بخوان
در چه روزی نوشته : چهارشنبه 7 آبان 1393 | 10:23 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

بــــرای چشــــمهـــایـــم نمـــاز بـــــــــاران بـــخوان…!

بـــغض کــرده...

ابریــســـــت ...

امـــــا نمی بــارد....!