تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - شرم دارم
در چه روزی نوشته : دوشنبه 24 شهریور 1393 | 09:52 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

آنقدر پیش این و آن از خوبیهایش گفتم که...

وقتی سراغش را میگیرند

شرم دارم بگویم:

تنهایم گذاشت


...