تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - بازنده
در چه روزی نوشته : دوشنبه 24 شهریور 1393 | 09:45 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

خدایا از من دلگیر نشو... ولی ب خودت قسم ته نامردیست دنیایت...

ادعای بی تفاوتی سخت است

انهم نسبت به كسی كه

زیبا ترین حس دنیایت را با او تجربه كردی