تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - تو...
در چه روزی نوشته : دوشنبه 24 شهریور 1393 | 08:39 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

لاک غلط گیر را برمی دارم "تو" را از تمام خاطراتم باک می کنم...
"
تو" غلط اضافی زندگیم بودی

..