تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - مغرور باش
در چه روزی نوشته : دوشنبه 6 مرداد 1393 | 10:22 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

مغــــــرور بــــــــاش

دور از دستـــــــــــرس

مبهـــم و

ســــرسنگیــــن

خــــاکی که بـــاشی آسفالتتــــ میکننـــد و

از رویـــتــــ رد میشـــونــــد....

تا آخرت هم اگه تنها موندی

مهم نیست..،

فقط نذار به جای برسی كه تو آغوش كسى به یاد یكی دیگه باشی..!