تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - من تنها نیستم
در چه روزی نوشته : یکشنبه 29 تیر 1393 | 06:18 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین
من برای تنها نبودن، آدم های زیادی دور و برم دارم

آن چیزی که ندارم کسی برای “با هم بودن” است