تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - در این دنیا می ایند وگریه ات میندازند
در چه روزی نوشته : یکشنبه 29 تیر 1393 | 06:13 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

مـــــنتظر هیچ دستی ، در هیچ جـــای دنیا نباش !!!

اشـــکهایت را با دســتهای خــــــــــــــودت پاک کن !!!

که هــــــــــــــــــمه رهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــگذرند ... !!!

مـــیآیند به گریــــه ات مــــــــــــــــــــی اندازند،

و مـــــــــــــــــــــیرو ند ...!!!

مـــــــــــــنتظر نـــــــــ ـباش

..