تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - رفت.....
در چه روزی نوشته : چهارشنبه 21 خرداد 1393 | 08:16 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

بـــــــــــــر و ...
ترس از هیچ چیز ندارم !!
وقتی یقین دارم ...
بیشتر از من کسی دوستت نخـــــــواهد داشت ...
بیشتر از من کسی طاقت کم محلی هایت را ندارد .......
بــــــــــــرو !!
ترس برای چه ؟؟
وقتی می دانم یکــ روز تُف می اندازی ...
به روی تمام آن هایی که ....
به خاطرشــــان من را از دست دادی


......