تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - عاشقانه های محكم تو
در چه روزی نوشته : چهارشنبه 14 خرداد 1393 | 01:13 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

میگم خداحافظ

تا تو چشم تر كنی وبگی:

كجـــــا؟مگه دستِ خودته این اومدن و رفتن؟؟

كه سفت بغلم كنی وبگی:

هیچ رفتنی تو كار نیست

همین جا"به دلت اشاره كنی" جا ته تا همیشه

آخر سرش محكم بگی:شیر فهم شد

و من دل ضعفه بگیرم از این همه

 عاشقانه های محكمت