تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - بذار اعتراف كنم
در چه روزی نوشته : دوشنبه 5 خرداد 1393 | 02:32 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین


میخواهم ساده اعتراف کنم
میخواهم ســـــــاده فــــــــــریاد بزنم
دلم میخواهد ذره ذره ی وجود سرتا پا آرامشت را
......
در بلندای لحظه های خسته از دلتنگی ام هجی کنم
ساده میگویم
گوش کن...!!!
...ع...ا...ش...ق...م...!
نگاه کن...!!!
آنچه را که در سادگی نگاهم پیداست
نیازی به انکار نیست...!!!