تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - هـــــــــــــما
در چه روزی نوشته : شنبه 3 خرداد 1393 | 09:18 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین
خــوشبختـــی یعنـــــــی :
واســــه كســـــــی كــــــه
بــــرات مهـــــــــمه ...
مهـــم بــــــــــاشی
مگه نــه هما؟؟؟