تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - تو برای دیگری...
در چه روزی نوشته : چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 | 07:41 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین
حکایت تلخیست!!من مانده ام برای تو….واماتورفته ای بادیگری…