تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - قبرستان
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 28 فروردین 1393 | 08:53 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین
كنج گلویم قبرستانیست پر از احساس هایی كه زنده به گور شده اند به نام بغض
عشق گم شده من،نبودن هایی هست كه هیچ بودنی جبرانش را نمیكند وادمهایی كه هرگز تكرار نمیشوند وتو آنگونه ایی همین