تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - ..
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 28 فروردین 1393 | 08:45 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین
چقدر سخت است
آهنگی كه باید ارومت كنه چنان دل آشوبت كنه كه جز گریه راهی نداشته باشی
چقدر سخت است
اشك بروی گونه هایت نشسته باشد اما كسی رو نداشته باشی با دستانش اررومت كنه
چقدر سخت است
كسی كه تا دیروز مرهم زخم های درون ات بود امروز آغاز گریه های شبانه روزت باشد
چقدر سخت است
عاشق شوی وتنهای حرفی كه به تو میزنند اینست:
باید فراموشش كنی