تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - یك روز
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 28 فروردین 1393 | 08:36 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین
یك روز میرسد یك ملافه سفید پایان میدهد به من
،به شیطنت هایم،به بازیگوشی هایم،به خنده های بلند و تلخم
،روزی كه همه با دیدن قطعه عكسم بغض میكنند  و میگویند:
دیوانه دلمان برای دلقك بازی هایت تنگ شده!