تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - سلامتی روزی كه من بمیرم
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 28 فروردین 1393 | 08:21 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین
سلامتی روزی كه من سفید پوشیدم
رفقا مشكی پوشیدن و من حال میكنم با تریپشون
سلامتی اون شونه هایی كه تابوت نحس من رو شونه
سلامتی یه صدای بلند و صدای تكرار جمعیت
سلامتی صدای صوت قران یه بینوا
سلامتی اشكا
سلامتی خاكا
سلامتی سنگا
سلامتی دل كندنا
سلامتی بغض كردنا
سلامتی تنهایی زیر خاك
سلامتی روزی كه نیستم
سلامتی روزی كه رفقا فراموشم میكنند

سلامتی روزیکه من سفید پوشیدم
 رفقا مشکی پوشیدن و من حال میکنم با تیریپشون.
 سلامتی اون چندتا شونه که تابوت نحسه من روشونه.
 سلامتی یه صدای بلند و صدای تکرار جمعیت.
 سلامتی صدای صوت قرآن یه بینوا.
 سلامتی اشکا. سلامتی خاکا.
 سلامتی سنگا. سلامتی دل کندنا.
 سلامتی بغض کردنا.
 سلامتی تنهایی زیر خاک.

 سلامتی روزیکه نیستم.
 سلامتی روزیکه رفقا فراموشم میکنند./
یک دنیا خیانت