تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - خائن
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 28 فروردین 1393 | 08:12 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق درآمدی

نفرین بر آن مرامی که اینگونه  به اعتمادم خیانت کرد

.