تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - دوست دارم//////
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 14 فروردین 1393 | 10:36 ق.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین

شب را دوست دارم به خاطر تاریکی


تاریکی را دوست دارم به خاطر تنهایی


تنهایی را دوست دارم به خاطر فکر کردن


فکرکردن را دوست دارم به خاطر تو


تو را دوست دارم به خاطر چشمانت


چشمانت را دوست دارم به خاطر قطرات اشکی که می دانم

 بر سر مزارم خواهی ریخت...


عکس عاشقانه جدید