تبلیغات
عشـــــــــــــــق و تــــــــنــــهایــــــی - تنهام گذاشت
در چه روزی نوشته : پنجشنبه 28 فروردین 1393 | 08:25 ب.ظ | چه گلی نوشته؟ : محمدحسین
آنقدر پیش این و آن از خوبیهایش گفتم که...


وقتی سراغش را میگیرند


شرم دارم بگویم:

تنهایم گذاشت...